Moć komentara: upravljanje značenjem izvornika u djelu Šarḥ ‘ala al-Maqala al-Rumiyya nepoznatog autora

Munir Mujić

Sažetak

Šihab al-Din al-Hafagi (rođen oko 1571.), književnik, kadija i egipatski kazasker napisao je maqamu pod naslovom al-Maqama al-Rumiyya u kojoj je izvrgao ruglu šejhul-islama Zekeriyazade Yahya-efendiju jer je ovaj spriječio al-Hafagijevo dalje napredovanje u kadijskoj službi i degradirao ga postavivši ga na mjesto običnog kadije u Egiptu. Istovremeno u ovoj maqami al-Hafagi je izvrgao ruglu i stanje u Osmanskom carstvu, prije svega u Istanbulu. Nepoznati autor napisao je komentar ove maqame, u kojem nastoji preinačiti smisao alHafagijeva teksta i predstaviti ismijavanje šejhul-islama kao ismijavanje svih vjerskih učenjaka, vjere, vlasti i države.

--------------------------------------------------------- 

The power of commentary: managing the meaning of the original in Sharḥ ‘ala al-Maqala al-Rumiyya by anonymous

Shihab al-Din al-Hafagi (b. 1571), writer, qadi and an Egyptian military judge wrote a maqama entitled al-Maqama al-Rumiyya ridiculing the Sheikh al-Islam Zekeriyazade Yahya- effendi for preventing al-Hafagi’s promotion in service and degrading him to the position of an ordinary judge in Egypt. At the same time, in this maqama al-Hafagi riduculed the overall situation in the Ottoman Empire, primarily in Istanbul. An unknown author provided a commentary to the maqama, trying to alter the meaning of the text by al-Hafagi and present the ridicule directed at Sheikh al-Islam as an attempt to ridicule all religious scholars, religion and the state.

Ključne riječi

Šihab al-Din al-Hafagi; al-Maqama al-Rumiyya; Šarḥ al--Maqala al-Rumiyya; maqama; Osmansko carstvo; Sihab al-Din al-Hafagi; al-Maqama al-Rumiyya; Šarḥ al-Maqala al-Rumiyya; maqama, the Ottoman Empire

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.