Orijentalni rukopisi franjevačkog samostana Petrićevac

Dželila Babović, Madžida Mašić

Sažetak

U ovome radu bit će predstavljena do sada nepoznata zbirka rukopisa na arapskom, turskom i perzijskom jeziku a koja se nalazi u franjevačkom samostanu Petrićevac u Banjoj Luci. Riječ je o deset rukopisa, od kojih su dva primjerka Kur’ana, dok su ostali rukopisi iz različitih oblasti, od kur’anskih i hadiskih znanosti, zakonskih rješenja, različitih komentara djela, do djela iz lijepe književnosti. Iako se radi o maloj zbirci, rukopisi koji su u njoj pohranjeni, imaju značajnu vrijednost u rasvjetljavanju i proučavanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

---------------------------------------------------------- 

Oriental manuscripts in the Petrićevac Franciscan monastery

This paper will present the previously unknown collection of manuscripts in Arabic, Turkish and Persian, held at the Petrićevac Franciscan monastery in Banja Luka. It is a collection of ten manuscripts, of which two are copies of the Qur’an, and the rest are various writings, such as Qur’anic and hadith studies, laws, commentaries and literature. Although the collection itself is small, the manuscripts it contains are of superb value for the study of cultural heritage of Bosnia and Herzegovina.

Ključne riječi

kodikologija; rukopisi; katalogizacija; Franjevački samostan Petrićevac; kulturna baština BiH; codex study; manuscripts; catalogues; Petrićevac Franciscan monastery; cultural heritage of Bosnia and Herzegovina

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.