Uloga Topal Husein-paše u Bečkom ratu (1683–1699)

Faruk Taslidža

Sažetak

U ovom radu razmatra se uloga Topal Husein-paše u Bečkom ratu (1683–1699).Riječ je o osmanskom veziru koji se od sredine 1687. do početka 1691. godine nalazio na položaju bosanskog valije. To je najdramatičnija faza spomenutog rata – doba velike habsburške ofanzive od koje se očekivalo definitivno potiskivanje Osmanlija sa Balkana. Bosna je tada, ipak, opstala pod sultanovom vlašću, ponajviše zahvaljujući agilnom valiji Topal Husein-paši, njegovom ćehaji Mehmed-begu (Korči), te uglavnom domaćim vojnim snagama. Isti su dali značajan doprinos i u osmanskoj kontraofanzivi kojom je vojska velikog vezira Mustafa-paše Ćuprilića povratila značajan dio prethodno izgubljenih teritorija. U radu se provjerava i pitanje Husein-pašinog porijekla, kao i uzroci pod kojim je on razriješen dužnosti u Bosanskom ejaletu.

--------------------------------------------------------

The role of Topal Husein Pasha in the Vienna War (1683-1699)

This paper considers the role of Topal Husein Pasha in the Vienna War (1683-1699). This Ottoman vizier served as the vali (governor) of Bosnia from mid-1687 until early 1691. This was the most dramatic stage of the Vienna war – the time of the great Habsburg offensive, which was expected to be a definitive push of the Ottomans away from the Balkans. Nevertheless, Bosnia remained under the rule of the Sultan, primarily thanks to the agile governor, Topal Husein Pasha, his local commander (ćehaja) Mehmed Bey (Korča), and the primarily local military forces. They also contributed considerably to the Ottoman counter-offensive, with the army led by the Grand Vizier Mustafa Pasha Ćuprilić regaining much of the previously lost territories. This paper examines the origin and background of Husein Pasha, as well as the reasons for his removal from office in the eyelet of Bosnia.

 

Ključne riječi

Osmansko carstvo; Bosanski ejalet; Bečki rat; Topal Huseinpaša; valija; Osmanlije; Habsburgovci; Mlečani; Ottoman Empire; the eyelet of Bosnia; the Vienna war; Topal Husein Pasha; vali; the Ottomans; the Habsburgs; the Venetians.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.