Lala Mustafa-paša – kliški sandžakbeg i vakif džamije u Livnu?

Fazileta Hafizović

Sažetak

Jedan od članova porodice Sokolović, koji je dostigao najviše položaje u Osmanskoj državi, i koji, vrlo vjerovatno, nakon odlaska u Carigrad više nikad nije ni kročio na prostore iz kojih je potekao, jeste Lala Mustafa-paša Sokolović. Karakteristična je i u našoj historiografiji općeprihvaćena tvrdnja da je on bio namjesnik sandžaka Klis u periodu 1574-1577. godine, te da je u Livnu, neslužbenom centru ovog sandžaka, dao podići džamiju, koja se već skoro od samog svog nastanka pripisuje njemu. Na osnovu primarnih izvora dokazano je da nijedna od te dvije tvrdnje nije tačna.

-----------------------------------------------------------

Lala Mustafa Pasha – the sanjakbey of Klis and the endower of the Livno mosque?

One of the members of the Sokolović family who reached the most senior positions in the Ottoman state and who probably never returned to his homeland once he left for Istanbul was Lala Mustafa Pasha Sokolović. Our historiography has accepted the claim that he was the administrator of the sanjak of Klis in the period 1574-1577, and that in Livno, the unofficial centre of the sanjak, he commissioned a mosque, ascribe to him almost from the time of construction. Using primary sources, this paper demonstrates that none of these claims are true. 

Ključne riječi

Historija; Osmansko carstvo; XVI stoljeće; porodica Sokolović; Lala Mustafa-paša Sokolović; džamija u Livnu; džamija u Duvnu; History; Ottoman Empire; 16th century; the Sokolović family; Lala Mustafa Pasha Sokolović; the Livno mosque; the Duvno mosque

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.