Jedan hudždžet (ḥüccet) o ostavini iza Osman Mazhar-paše Sulejmanpašića-Skopljaka

Nenad Filipović

Sažetak

U ovom radu daje se osmanska transliteracija i komentarisani bosanski prevod jednog veoma važnog dokumenta u vezi sa problemom ostavine iza Osman Mazhar-paše Sulejmanpašića, bosanskog uglednika koji je umro 1861. godine kao bosanski valija poslije duge i blistave karijere u službi Osmanskog Carstva. Dokument se čuva u oštećenom i ugroženom arhivu porodice Čengić (İlova) u Bursi, Turska. Kako je cijeli arhiv u opasnosti od rasipanja i aukcijske rasprodaje na malo, isti bi trebalo da bude otkupljen namjenskim sredstvima za Orijentalni institut u Sarajevu. Izvor koji objavljujemo pruža veoma važne podatke za genealošku, društvenu, ekonomsku i kulturnu historiju osmanske Bosne u XIX vijeku.

--------------------------------------------------- 

A qāḍḹ writ (üccet) on inheritance after ‘Osmān Maẓhar Pāşā süleymānpāşā-zāde (Sulejmanpašić)

In this paper it was given Ottoman transliteration and annotated Bosnian translation of a very important document concerning the issue of inheritance of ‘Osmān Maẓhar Pāşā Süleymāpāşā-zāde (Sulejmanpašić), a Bosnian notable who died as a Governor of Bosnia in 1861 after a long and illustrious career in the service of the Ottoman Empire. The document is preserved in the truncated family archive Čengić (İlova) in Bursa, Turkey. Since the whole archive is endangered it should be preserved in a cultural and research institution like the Oriental Institute in Sarajevo as soon as possible. The document provides extremely important data on the genealogical, social, economical and cultural history of Ottoman Bosnia in 19th century.

Ključne riječi

ḥüccet; nasljeđe; popisi ostavina; Osman Mazhar-paša Sulejmanpašić; Ilova; Vijačani; çiftlik; begovat; šerijatsko pravo; ḥüccet; inheritance; probate inventories; Osman Mazhar-paša Sulejmanpašić; Ilova; Vijačani; çiftlik; begovat; Sharia law

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.