Bibliografija radova Dr. Ahmeda S. Aličića

Fahd Kasumović, Mubera Bavčić

Sažetak

Ova bibliografija je revidirana i dopunjena verzija rada “Bibliografija dr. Ahmeda S. Aličića” koju je Fahd Kasumović objavio u časopisu Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knj. XIV/1, Sarajevo, 2010, 372-378. U bibliografiju nisu uvršteni brojni prijevodi arhivskih dokumenata sa osmansko-turskog jezika koje je dr. Aličić prevodio za potrebe objavljivanja publikacija iz oblasti historije naših krajeva u doba osmanske vladavine.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.