An undated fragment of a Berat concerning the appointment of a Müteferrika

Susan A. Skilliter

Sažetak

Odlomak iz berata o naimenovanju Müteferrika

Među turskim dokumentima, oko 35, koje sam nedavno opisala za Kratak pregled turskih rukopisa u Univerzitetskoj biblioteci u Cambridge-u, rukopis broj 28565 je izgledao posebno interesantan. Berat se sastoji od samo sedam redova. Tugra, prvi red, kraj, uključujući i datum, su oštećeni ili pocijepani. Pošto je tako zagonetan željela sam da o njemu obavijestim skup turkologa na Trećem simpozijumu C.E.P.O. u Sarajevu, ne bi li se neko zainteresovao da pomogne u njegovoj identifikaciji.

Sultan izražava svoj interes za reformaciju turske vojne sile, naročito sada kada je objelodanjena yoklama . (prozivka) i kad je odsustvovanje u ratu i iz garnizona od strane müteferrika, çavuş-a, pisara i šegrta uzelo maha. Zato je izdao ferman kojim nagrađuje određen broj članova te klase, koji su mu bili odani, povlasticama zavisno od njihove spremnosti za vojnu službu i pruža im povoljne uslove za imanja koja su dobili zahvaljujući povlaštenom položaju. Po ovim odredbama on donosi ovaj berat, prenoseći na izvjesnog Mehmeda zeamet od 20,000 akçi koje dobija od sela Qazan Binari u oblasti Sumni u sandžaku Nigbolu koji je pripadao prijašnjem miiteferriki Yusuf-u zajedno sa službom miiteferrika i dohotkom od 40,000 akçi. Zatim su nabrojane ostale nove povlastice i dužnosti miiteferrika. Rukopis potiče vjerovatno iz 1677. godine ili nešto kasnije.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.