Kletve i upozorenja u vakufnamama

Sabina Bakšić

Sažetak

U ovom se radu govori o kletvama i upozorenjima u vakufnamama. Analiza je pokazala da je ovdje riječ o odgođenim, transcendentalnim govornim činovima jer je njihova realizacija uslovljena određenim postupcima, a pravi primatelj poruke jeste Bog, dok su oni na koje se oni odnose, potencijalni referenti koji bi mogli zloupotrijebiti vakuf i narušiti uslove vakufname, zapravo, meta tih govornih činova. Ilokucija kletvi i upozorenja u vakufnamama jeste zaštita uvakufljenog dobra, odnosno pošiljatelj obećava kaznu koju će izvršiti Bog prema svima onima koji nanesu štetu zadužbini. Može se reći i da svi ostali dijelovi vakufname gdje je prisutna sakralizacija kompletnog teksta stavljaju uvakufljeno dobro pod Božiju zaštitu.

-----------------------------------------------------------

Curses and warnings in waqfiyyas

This paper deals with warnings and curses present in waqfiyyas/waqfnamahs. The analysis has shown that these warnings and curses are delayed, transcendental speech acts because their realization is conditioned by certain procedures, while the real addressee is God and the imprecatee as a potential perpetrator who could alter any of the waqfiya’s conditions is the target of the curse. The illocutionary act of curses and warnings in waqfnamahs is protection of the property of waqfs, and in this way the speaker promises punishment from God to anyone who causes any damage to the endowment. It could be said that all other parts of the waqfiyya, which are stylistically sacralised, also place the waqf under God’s protection.

Ključne riječi

vakuf; vakufnama; sanctio; upozorenja; kletve; waqf; waqfiyya/waqfnamah; sanctio; warnings; curses; imprecations

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.