Karakteristična upotreba plurala u savremenom arapskom jeziku

Muhamed A. Mujić

Sažetak

U postupku kontrastivne analize između arapskog i srpskohrvatskog jezika autor ukazuje na karakteristične načine upotrebe plurala, prije svega, na sintaktičkom nivou. Svi ti slučajevi predstilvljaju izvjesnu specifičnost, vjerovatno, za mnoge strance, posebno za čovjeka komu je srpsko-hrvatski maternji jezik.

Taj se karakteristični vid plurala javlja u sljedećim slučajevima:

a) kada se pluralski oblik upotrebljava sa prijedlogom min;

b) kad je pluralski oblik upotrijebljen u aneksiji ;

c) u upotrebi pluralskog oblika u nekim frekventnim izrazima političkog i ekonomskog sadržaja arapske svakodnevnice.

Autor je za ilustraciju naveo brojne primjere gornje upotrebe, potkrepljujući one pod tačkom e citatima iz dnevne štampe koja mu je bila dostupna.

--------------------------------------------------------------------

The characteristic use of the plural in modern Arabic

In attempting a contrastive analysis of Arabic and Serbo-Croat, the author points to characteristic ways in which the plural is used, above all, at the level of syntax. All the cases cited represent specific lingvistic forms for the foreign student and certainly for anyone whose mother tongue is Serbo-Croat.

The characteristic plural form under discussion appears in the following cases:

a) when the plural form is used with the preposition min;

b) when. the plural form is used in annexation;

c) in the use of the plural form in some common expressions in modem Arabic in connection with politics and economics.

The author has quoted numerous examples to illustrate the above usages, corroborating those under point' e' with quotations from the daily press.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.