Ocjene i prikazi

POF Grupa autora

Sažetak

V. G. Guzev, Staroosmanskij jazyk (E. Caušević).

Türk dili ve edebiyati ansiklopedisi (E.Caušević)

„Litterature de Turquie“, Europe No 655.,.656 (J. Šamić)

Georges Vajda et Yvette Sauvan, Cataloguees manuscrits arabes (L. Gazić)

Fazlur Rahman, Duh islama (H. Sušić)

Osmanski izvori za istorijata na Dobrudža i severoistočna Balgarija (V. Boškov)

Klaus Schwarz -Hars Kurjo, Die Stiftungen des osmanichen grosswezirs Koga Sinan pascha (V. Boškov)

Aličić S. Ahmed, Uređenje Bosanskog ejaleta od1789..do 1878. godine (F. Dž. Spaho)

Divna Đurić - Zamolo, Beograd kao orijentalna varoš pod Turcima 1521 - 1867 (M. Selmanović)

Hajrudin Ćurić,Muslimansko školstvo ,u Bosni i Hercegovini do1918. godine (F. Nametak)

Andrej Andrejević, Islamska monumentalna umetnost XVI veka u Jugoslaviji - Kupolne džamije (N. Kurtović-Folić)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.