Dvije godine istorije bosanskog krajišta (1479. i 1480) - prema Ibn Kemalu

Dušanka Bojanić

Sažetak

Sedmi tom Istorije dinastije Osmana čiji je autor Ibn Kemal i koji je posvećen vladavini Mehmeda II, sadrži svjedočanstva savremenika o turskim pohodima u jugoistočnoj Evropi u drugoj polovini XV stoljeća.

Ovaj rad posvećen je analizi jednog fragmenta iz ovog toma koji se odnosi na krajiška ratovanje bosanskog sandžakbega Davuda (1479. i 1480) godine. Slikanju centralne ličnosti, Davud-paše, Ibn Kemal je posvetio čitava poglavlja, od kojih je ovdje odabrano šest najzanimljivijih i čiji je sadržaj upoređen sa raspoloživim savremenim izvorima.

Posebnu pažnju zaslužuje njegov opis dviju poznatih ličnosti, junaka naših narodnih pjesama - despota Vuka Grgurevića i Alije Đerzeleza. Svojim načinom prikazivanja protagonista događaja koje opisuje, Ibn Kemal je dao istorijski karakter ovih ličnosti čije se fizičke i druge osobine iz narodne poezije gotovo do detalja podudaraju sa portretom koji slika Ibn Kemal'. Time je on, upotpunivši naša znanja o jednoj takvoj ličnosti kakav je Đerzelez Alija, potvrdio značaj epske tradicije kao istorijskog izvora.

-------------------------------------------------------------------------

Two years in the Bosnian border area (1479 and 1480) according to Ibn Kemal

The seventh volume of The History of the Ottoman Dinasty by Ibn Kemal, dedicated to the rule of Mehmed II, contains testimony of contemporaries about Turkish campaign in the south-east Europe in the second half of 15ct.

This paper is devoted to the analysis of an abstract from the mentioned volume refering to the Bosnian sangakbey Davud's waging in the border area in 1479 and 1480. Ibn Kemal devoted whole chapters toportraying of the central personality - Davud-paša. Six most interesting chapters have been chosen for this paper and their contents has been compared with available contemporary sources.

His descriptions of two famous men, heros of our folk songs, deserve particular attention - descriptions of Vuk Grgurević and Alija Đerzelez. By his way of presenting the protagonists of the described events, Ibn Kemal gave historical characters of these men whose physical and other characteristics agree almost in every detail with those in our folk poetry. Completing our knowledge of such a personality as Đerzelez Alija, he acknowledged the importance of e pic tradition as a historical source.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.