Prikazi

POF Grupa autora

Sažetak

Vančo Boškov, Katalog turskih rukopisa franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini (Ekrem Caušević)

Muhamed Ždralović, Bosansko-hercegovački prepisivači djela u arabičkim rukopisima·(Emilijana Trifunović)

Elizabeth Siedel, Sabahattin Ali, Mistikar und Socialist (Kerima Filan)

A. J. Turner, The Time Museum, Vol. J. Time Measuring instruments, Part l Astrolabes & Astrolabe Related Instruments (Jasminko Mulaometović)

Islamizirani Grci, Enes Karić, Neki aspekti enciklopedije Ihvanus Safa (Mirjana Marković)

Šejh Sadi Širazi, Đulistan. Prevod s perzijskog jezika, bilješke i objašnjenja Salih A. Trako (Vesna Dukić)

Bahtijamama, klasično djelo perzijske književnosti. Prevod .sa perzijskog i pregovor dr Bećir Džaka (Aida Damadžić)

Fehim Nametak, Pregled književnog stvaranja bosansko-hercegovačkih Muslimana na turskom jeziku (Kerima Filan)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.