Dosadašnja proučavanja turskih medžmua i njihovo značenje za proučavanje naše istorije i istorije turske narodne književnosti kod nas i uopšte

Hamdi Hasan

Sažetak

U jugoslovenskim zbirkama orijentalnih rukopisa nalazi se veliki broj medžmua i dončića koji predstavljaju male riznice raznovrsne građe, sakupljene iz prve ruke, tako da proučavaoci turske narodne književnosti prve i najpouzdanije podatke o narodnim pjesnicima i njihovim djelima crpe upravo iz ovih izvora. U njima postoji i znatan broj pjesama inspirisanih istorijskim događajima, kao i pjesama o gradovima tako da predstavljaju i značajan istorijski izvor. S obzirom na značaj koji medžmue imaju za proučavanje naše kulture i istoriju turske narodne književnosti, dosadašnja istraživanja na ovom polju ne zadovoljavaju ni u kvalitativnom ni u kvantitativnom smislu.

------------------------------------------------------

Former researches of Turkish mecmuas and their importance for the studiing of our history and the history of turkish folk literature

Numerous mecmua-s and conk-s found in the Yugoslav collections of Oriental manuscripts are the real treasury of various material first hand collected. The researchers of the Turkish folk literature gather the basic and the most reliable data about the folk poets and their works exactly from these sources. In mecmua-s and conk-s a number of poems can be found which are inspired by some historical event, or the poems about the cities, so that they represent the important historical source as well. In regard to the significance of mecrnua-s for the studiing of our culture and the history of Turkish folk literature, we must conclude that the researches in this field do not satisfy the needs, either in quality or in quantity.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.