Koncept višegraničja i osmanska baština na triplex confinium-u u ranome novom vijeku

Drago Roksandić

Sažetak

Ovaj prilog nastao je s ciljem da sudionike znanstvenog skupa posvećenog 65. obljetnici Orijentalnog instituta Sveučilišta u Sarajevu obavijesti o rezultatima skoro dvadesetogodišnjih aktivnosti projekta Triplex Confinium na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Referirajući na historiografsku tradiciju studija granice (border studies), projekt je nastao kao iz hipoteze o potrebi konceptualne korekcije temeljnih pretpostavki ovih studija jer je distingvirao različite problematike studija višegraničja (multiple borderlands) u širokim rasponima od civilizacijskih do historijskoantropoloških, od mikrohistorijskih do makrohistorijskih, do socio- i kulturnohistorijskih do ekohistorijskih. Time je postalo moguće čitavu hrvatsku povijest, napose u ranonovjekovnom razdoblju, problematizirati kao povijest višegraničja, pri čemu su osmanistički i orijentalistički aspekti posebno važni, što uključuje i potrebu za što sadržajnijom zagrebačko-sarajevskom suradnjom.

--------------------------------------------------

Notion of multiple borderlands and Ottoman legacy on triplex confinium in early modern period

This contribution came into being with the aim to inform the participants of the conference dedicated to 65 th anniversary of the Oriental Institute, University of Sarajevo about the results of almost twenty years existing project Triplex Confinium at the Philosophy Faculty, University of Zagreb. Referring upon the tradition of the border studies, the project emerged as a hypothesis about the need to conceptually correct the grounds of those studies. For this project distinguished various problems of multiple borderlands studies. This was done in a broad prospective from civilizational, historico-anthropological, microhistorical, macrohistorical, sociohistorical, ecohistorical points of view as well as those of cultural history. By doing that, it became possible to problematize the entire Croatian history and particularly the early modern period as a history of multiple borderlands. In this respect the Ottomanist and Orientalist views are extremely important ones, including the need for deeper and more serious Zagreb-Sarajevo cooperation.

Ključne riječi

Triplex Confinium; višegraničje (multiple borderland); krajišta; višegranična društva; multiple borderlands; war frontiers; multiple borderlands societies

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.