Izučavanje naše književnosti na persijskom jeziku

Džemal Ćehajić

Sažetak

U ovom radu (referatu) nastojao sam da istaknem glavne linije razvoja naše nauke o izučavanju naše književnosti pisane na persijskom jeziku, koja po svom kvantitetu, ne doseže one pisane na turskom i arapskom jeziku. Cinjenica je da je ovo izučavanje započelo u prvoj polovini XIX vijeka, daje prvi bio Baron von Hammer Purgstall (1774-1856) koji je u svom djelu Die Geschichte der OsmsnJschen Dichtkunst (Povijest osmanskog pjesništva, 4 toma - Pest 1836-38) spomenuo i niz pjesnika .i pisaca sa našeg tla koji su pisali na persijskom,ali u isto vrijeme i na arapskom i turskom jeziku. Njega je u tome slijedio engleski orijentalista J. W. Gibb u djelu A History of Ottoman Poetry (Istorija osmanske poezije, I-lll t., London, 1909). Krajem XIX vijeka, počelo je to izučavanje i u Bosni i Hercegovini: Safvet-beg Bašagić, Mehmed Handžić, Hazim Šabanović, naročito pod utjecajem Hammera, pa i Gibba kasnije. Generacije istraživača u trendu izučavanja ove književnosti uključuje se u novije vrijeme: Muhsin Rizvić, Milivoje Malić, Smail Balić, Saćir Sikirić, Dejan Bogdanović, Džemal Ćehajić i drugi, što jesve istaknuto u referatu.

--------------------------------------------------

Researches of our literature written in Persian language

I tried in this paper to point out the main streams of development of the researches of our literature written in Persian language, which is according to its quantity, much smaller than the literature written in Turkishand Arabic. The first step in the researches of this literature was made in the first half of the t 9 th century with the book of Baron von Hammer Purgstall (1774-1856) Die Geschichte der Osmanischen Dichtkunst (A History of OttomanPoetty), 4 vols. - Pest, t 836-38. He mentioned in this book a number of our poets and writers who had written in Persian, and in Arabic and Turkish language as well. He was followed by English orientalist. J. W. Gibb and his work A History of Ottoman Poetry, vols. I-III. London, 1909. At the end ofthe t9th century the researches of this literature started in Bosnia and Herzegovina, under the influence of Hammer, especially, and later on under the influence of Gibb: Safvet-beg Bašagić, Mehmed Handžić, Hazim Šabanović, and the later generations of the researchers. Contemporary researchers ofthis literature .are: Muhsin Rizvić, Milivoje Malić, Smail Balić, Saćir Sikirić, Dejan Bogdanović, Džemal Ćehajić, etc, All of them have been mentioned in this paper.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.