Komparativno istraživanje muslimanske orijentalske književnosti

Musin Rizvić

Sažetak

U ovom referatu autor objašnjava književni termin muslimanska orijentalska književnost, kojim se označava književnost Muslimana na orijentalnim jezicima, koju su stvarali slavenski Muslimani u Bosanskom pašaluku po ugledu na djela turskih, perzijskih i arapskih pisaca. U tom smislu on se, najprije, zalaže za komparativno proučavanje djela ove osobene orijentaIske književnosti prema njenim uzorima, pri čemu se otkrivaju kako sličnosti tako i razlike. Pored toga ističe potrebu poređenja ove književnosti sa bosansko-muslimanskom almahijado-Iiteraturom na srpskohrvatskom jeziku, zatim poređenje sa djelima drugih jugoslavenskih književnosti. U tom smislu navodi neke početne primjere.

------------------------------------------------------

About the comparative research of muslim oriental-like literature

In the present paper the author explains the meaning of the literary term Muslim Oriental-like literature, used to denote Muslim literature in Oriental languages which was created by Slavonic Muslims from the Pashalik of Bosnia, who took as a model the works of Turkish, Persian and Arabic writers. In that sense, the author proposes first of all comparative studiing of the works belonging to this specific OrientaI­like litarature with its models, that will discover the .similarities as well as the differences. Apart from that, he also emphasizes the need of comparison this literature with Bosnian Muslim Aljamiado-Iiterature written in Serbo-Croatian language, and the comparison with the works belonging to other Yugoslav literatures. In that sense the author cites some initial examples.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.