Socijalna struktura stanovništva Požege

Fazileta Hafizović

Sažetak

Ovaj rad predstavlja veći dio centralnog poglavlja magistarskog rada Grad Požega kao sjedište požeškog sandžaka - urbani i privredni razvoj u XVI stoljeću. Rad je odbranjen u maju 1985. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

(Slavonska) Požega je bila sjedište požeško g sandžaka, osnovanog u prvoj polovici XVI stoljeća na teritoriji današnje Slavonije, sve do prestanka osmanske vlasti u ovim krajevima 1699. godine. Najviše podataka o razvoju grada u ovo vrijeme daju osmanski katastarski popisi, te je na osnovu njih obrađena i socijalna struktura stanovništva Požege. Podjela je izvršena na vojsku i predstavnike vlasti, knezove kao organe vlasti, duhovna lica (ulemu), te predstavnike zanata i gradske privrede. Na osnovu ovih istraživanja utvrdeno je da je, nakon kratke stagnacije izazvane ratnim sukobima, grad rastao i razvijao se, te je predstavljao jedan značajan politički i privredni centar ovog kraja.

Takođe je utvrdeno da je velika pažnja poklonjena vojnoj organizaciji, s obzirom na to da je požeški sandžak skoro cijelo vrijeme bio serhat – granično područje.

---------------------------------------------------------------

The social structure of the inhabitants of Požega

The present paper represents the great part of the main chapter of the M.A dissertation The town Požega as a headquarter of the Sanjak Požega -XVIth century urban and economic development. The dissertation was submitted to the Faculty of Philosophy in Sarajevo, in May 1985.

The Sanjak of Požega was founded in the first half of the XVIth century and Požega was its headquarter untill the end of the Ottoman rule in _ this area (1699). The Ottoman cadastre registers give the most of the data concerning the development of the town in that period, so the social structure of the inhabitants of Požega was examined on the basis of theese data. The population is classified in army and the representatives of the authorities, Vlakh dignitaries (knez), the clergy (ulema), and representatives of the guilds and trades. On the basis of the data from the cadastre registers it is established that Požega, after the stagnancy caused by the war, was increasing and developing, and it became important political and economic center of this area.

It is also established that great attention was payed to the military organization, because the Sanjak of Požega was the border area in almost the whole Ottoman period.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.