Sidžil mostarskog kadije iz 1787-88. godine

Šaban Zahirović

Sažetak

U prilogu je u kratkim crtama predstavljen sidžil - kadijski protokol, kao jedan od važnih izvora za proučavanje života u prošlosti regije u kojoj je nastao.

U tabelarnom pregledu dati su podaci o 12 knjiga mostarskih sidžila koji se čuvaju u Orijentalnoj zbirci Arhiva Hercegovine u Mostaru, sa oznakom signature, brojem listova i godinama u kojima su vođeni.

Kratkim regestama predstavljen je sadržaj najstarijeg sidžila iz ove zbirke iz 1787-88. godine. Podaci koje sadrži ovaj i ostali sačuvani siđžili predstavljaju nezaobilazan izvor za proučavanje prošlosti Mostara.412 š .

------------------------------------------------------------------

Sigil of the Mostar qadifrom 1787-88

The contaibution presents in brief oudine dre sigil-qadi's protocol, as an important source for studying the life in the past of the regionwhereit was created. In the tabular survey given are the dataonl2booksofthe Mostar sigils kept in the Oriental Collection of Herzegovina Archives in Mostar, including cali numbers, sheetnumbersandtheyearstheyhadbeen kept for. Short registers present the contents of the oldest sigil ftom this Collection from 1787-88. The data contained in this and in the other preserved sigils are an unavoidable source for studying dre past of Mostar

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.