Sigurnosna situacija u Hercegovačkom sandžaku tokom prve polovine XVII stoljeća

Fuad Ohranović

Sažetak

Rad daje pregled sigurnosne situacije u Hercegovačkom sandžaku tokom prve polovine XVII stoljeća, te vanjskih i unutrašnjih faktora koji su utjecali na istu. U radu su dati podaci o tadašnjim prilikama u Bosni, vojnim i poluvojnim formacijama koje su imale zadatak čuvanja unutrašnje sigurnosti, te opadanju discipline u vojsci i među osmanskim činovnicima. Posvećena je pažnja hajdučkim i uskočkim napadima koji su se dešavali na prostoru Hercegovine i šire, te opasnostima koje su vrebale na bosanskim putevima. U radu se govori i o tenzijama u diplomatskim odnosima sa Dubrovčanima zbog pomaganja uskocima, te reakcijama na uskočke upade. Obzirom na intenzivne diplomatske i privredne odnose između Dubrovačke republike i Bosanskog ejaleta dati su podaci o incidentima koji su se događali u Hercegovačkom sandžaku, te nekim krivičnim djelima čiji su akteri bili žitelji ove dvije zemlje. Na kraju, pažnja je posvećena i funkcionisanju obavještajnih službi u tom periodu, te informacijama koje su bile predmet njihovog zanimanja.

-------------------------------------------------------

The security situation in the Sancak of the Herzegovina during the first half of the seventeenth century

This article provides information and overview of the security situation in the Sancak of the Herzegovina during the first half of 17th century. The paper provides data about the general situation in the Herzegovina during the period. Attention is paid to the Hayduk and Uskok raids which took place in the territory of the Herzegovina and wider as well as to the dangers encountered along the Herzegovinian roads. Also, the diplomatic tensions, criminal deeds and border conflicts between Dubrovnik and the Herzegovina. Last but not least, function of the information collecting services is touched upon as well as the character of information they used to collect.

Ključne riječi

Hercegovački sandžak; Bosanski ejalet; XVII stoljeće; sigurnosna situacija; hajdučija; Dubrovačka republika; senjski uskoci; obavještajne službe; zavjere; : Sancak of Herzegovina; Bosnian Eyalet; 17th century; security situation; Dubrovnik Republic

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.