Jajačka nahija u opširnom popisu za Bosanski sandžak iz 1562. godine

Medžida Selmanović

Sažetak

Ovaj rad donosi prijevod popisa jačke nahije iz 1562. godine. To je prvi potpun popis ove nahije. Iz njega se može sagledati gustina naselja (sela, čifluci, baštine, zemini i mahale) i naseljenost, etnička struktura stanovništva, proces prelaska na islam, kao i privredne djelatnosti. Sela su imala status agrarnih poizvođača, pa su upisane polja privredne kulture koje su uspijevale u ovom području i iznosi feudalnih davanja. U okviru ove nahije nalazio se i vakuf Gazi Husrev-bega u mjestu zvanom Dnoluka (u izvoru Idnoluka), a prihode od ovih zemalja vakif je namijenio svom imaretu u Sarajevu.

--------------------------------------------------------------

The Jajce District (nahiye) in an extensive census conducted for the Bosnian sanjak in 1562

The paper brings the translation of the 1562 census in the Jajce District. This is the first complete census for this District. It gives us the population density and the density of settlements (villages, feudal lands, hereditaments, zemins and residential sub-quarters), the ethnic structure of the population, the process of converting into Islam and economic activities. As the villages had a status of agricultural producers, recorded were also the cultures grown in this area as well as the rates of feudal taxes. In this District there was also the waqf (endowment) of Gazi Husrev Bey at a place called Dnoluka (the source has it as Idnoluka). The endower left the yields from this land to his imaret (soup kitchen) in Sarajevo.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.