Ocjene i prikazi

POF Grupa autora

Sažetak

 

Dr Teufik Muftić, Gramatika arapskog jezika (MehmedKico)

Nurko Karaman, Arapsko-bosanski rječnik za đake i studente (Esad Duraković)

Ekrem Čaušević, Gramatika suvremenoga turskog jezika (Kerima Filan)

A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri (çeviren: Mehmet Akalın) (Adnan Kadrić)

Henryk Jankowski, Gramatyka jezyka krymskotatrskiego (Ekrem Čaušević)

Anaquel de Estudios Arabes VII (1996) (IsmetBušatlić)

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türk Dili üzerine Araştırmalar (Adnan Kadrić)

Janos Eckmann, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi üzerine Araştırmalar (Adnan Kadrić)

Yrd. Doç. Üang Yuan-Iin, Çin’deki Türk Diyalektleri Araştırma Tarihi (Adnan Kadrić)

Vilhelm Thomsen, Orhon ve Yenisey Yazıtlarının Çözümü İlk Bildiri - Çözülmüş Orhon Yazıtları (çeviren Vedat Köken) (Adnan Kadrić)

Prof. dr. Hamza Zülfikar, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yollan (Adnan Kadrić)

Dr. Musa Duman, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri; Hayati Develi, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar (Kerima Filan)

Dr. Tahir Kahraman, Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin Durum Ekli Tamlayıcıları (Adnan Kadrić)

Doç. Dr. Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi - Cümle Tahlilleri (Adnan Kadrić)

İmla Kilavuzu (Adnan Kadrić) Ord. Prof. Dr. Gyula Nemeth, Vidin Türkleri (Dil - Folklor - Din) Çeviren: Dr. Abdurrahman Güzel (Kerima Filan)

Orientalia Suecana (An International Journal of Indological, Semitic and Turcic Studies), vol. XLV-XLVI (1996-1997) (Adnan Kadrić)

Prof. dr. Bećir Džaka, Historija perzijske književnosti od nastanka do kraja 15. vijeka (Sabaheta Gačanin)

Kur’anske pripovijesti 1-10 (EsadDuraković)

Fahri Kaya, Çağdaş Boşnak Edebiyatı Antolojisi (Fehim Nametak)

Annemarie Schimmel, West-oestliche Annâherungen, Europa in der Begegnung mit der islamischen Welt (Olga Zirojević)

Suraiya Faroahi, Kültür und Alltag im Osmanischen Reich (Hatidža Čar-Drnda)

Amir Ljubović, Logička djela Bošnjaka na arapskom jeziku (Esad Duraković)

Esad Zgodić, Bošnjačko iskustvo politike - osmansko doba (Amir Ljubović)

Miguel Cniz Hemandez, Historia del pensamiento en el mundo islamico (Ismet Bušatlić)

Qurtuba. Estudios andalusies. Volumen 1 (Ismet Bušatlić

Eric Zürchner, Turkey: A Modem History (Dino Mujadžević)273

Behija Zlatar, Zlatno doba Sarajeva (XVI stoljeće) (Olga Zirojević)

Braceweli, Catherine Wendy, Senjski uskoci. Piratstvo, razbojništvo i sveti rat na Jadranu u šesnaestom stoljeću (Arifa Ramović)

I “Documenti turchi“ deli’ Archivio di Stato di Venezia (Ekrem Čaušević)

Rašid Hajdarević, Defteri sarajevskog saračkog esnafa 1726-1823 (prevod) (AmirLjubović)

Prilozi historiji Sarajeva (Mubera Bavčić)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.