Porodica Sikirića u rukopisima Bošnjačkog instituta u Cirihu

Fehim Nametak

Sažetak

Rad daje neke nove podatke o genealogiji poznate derviške porodice Sikirića čiji je najistaknutiji član Abdurrahman Sirri (1775-1847) bio osnivač, a njegovi potomci šejhovi nakšibendijske tekije na Oglavku kod Fojnice. Rukopisi sadrže i pjesme ili druge historijske, ali i književne izvore od Sirrijevih predaka, djeda i oca do njegovih unuka Behauddina Sikirića i njegova brata Hamdije. Zapravo su dvije zbirke pjesama i drugih zabilješki zapisane rukom Behauddina Sikirića koji je rukovodio tekijom na Oglavku u prve dvije decenije ovoga stoljeća.

Najznačajniji rukopis iz zbirke Bošnjačkog instituta u Cirihu, a koji se odnosi na porodicu Sikirića, naslovljen kao Divan Abdurrahmana Sirije, sadrži i redosljed (silsilu) nakšibendijskih pročelnika, tzv. obnoviteljskog (muğaddid) ogranka u kojem se vidi koje pretke ovaj ogranak priznaje u redosljedu do osnivača reda Muhammeda Behauddina Naqšibanda i kojim vjerskim učenjacima se ova loza dalje uzlazno veže sve do Božjeg poslanika Muhammeda. Iznošenjem ovih novih podataka u ovom radu proširuju se saznanja o historiji tesavufske misli u Bosni i Hercegovini.

--------------------------------------------------------

Sikirić family in the manuscripts of the Bosnians’ Institute in Zürich

This work gives some new information on the genealogy of this famous đervish family, founded by Abdurrahman Sirri (1775-1847), whose members were seihs of Nakşibendi Teki in Oglavak near Fojnica. Manuscripts also contain poems and other historical and literary texts by Sirri’s ancestors, grandfather and father, and his grandchildren Behauddin Sikirić and his brother Hamdija. There are also two original poetry collections and other remarks written by Behauddin Sikirić, who ran Oglavak teki during the first two dečades of this century.

Most important manuscript from the collection of the Bosnians’ Institute in Zürich related to the Sikirić family, cailed Divan of Abdurrahman Sirri, contains the register (silsila) of the nakšibendi leaders, of the so cailed, restaurateurs’ (muğaddid) order, that shows which ancestors were recognized before the founder, Muhammed Behauddin Naqsibandi, and which religious scholars this order includes, ali the way to the God’s Prophet Muhammed. Publication of these new information in this work considerably boradens the knowledge of the history of the tesavvuf thought in Bosnia and Herzegovina.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.