Sidžil zeničkog naiba kao izvor za historiju Zenice

Salih Jalimam

Sažetak

Sidžil zeničkog naiba koji se u ovom tekstu predstavlja javnosti važne i dragocjene podatke za izučavanje političke, ekonomske, društvene, kulturne i vojne historije ne samo Zenice i njene okoline nego i Visokog, Travnika, Žepča, Kaknja, Duvna i Sarajeva u vremenu od 1757. do 1760. godine. Posebna važnost je u činjenici da se o ovom periodu zeničke historije ništa i ne zna, te se vijestima iz ove zbirke dokumenata mnogo toga tek sada identifikuje.

Riječ je o sidžilu broj 22 iz Orijentalnog instituta u Sarajevu koji predstavlja kontinuiranu cjelinu i sadrži 182 dokumenta od kojih najviše je onih koji se odnose na vjenčanja - 112, zatim 31 bujruldija, 12 žalbi, 8 murasela, po 3 deftera, ilama i potvrde, te po dva popisa troškova tezkire, popis taksit-i šitaijje, dok se ostali dokumenti odnose na različite predmete i pojave, što se inače rješavalo pred zeničkim naibom. Original sidžila izgorio je 1992. godine tokom agresije na BiH, ali su se sačuvale njegove fotokopije.

Podaci koji su sadržani u sidžilu zeničkog naiba broj 22 dragocjeni su i nezaobilazni historijski izvori za proučavanje prošlosti Zenice i njene okoline na skoro svim poljima djelovanja.

----------------------------------------------------------- 

The siğil of the Zenica naib (1170-1173) as a historical source

This siğil represents the protocol of the Zenica naib who was an authorised representative of the Travnik qadi. It does not represent a continous entity, however, but a collection composed of several parts. The first document dates Ifom 1170 (1757.) and the last one from 1178. (1765.). It contains 182 documents of different contents: 14 sultans’ documents 31 bujruldias, 9 muraseles of the Travnik qadi, 3 ilams, 112 matrimonial contracts, 3 testamentary verdicts, as well as other documents conceming different affairs and events.

The data contained in this siğil and in the other preserved sigils are an unavoidable source for studying the past of Zenica and for the study of cultural, economic, social and political history of that region.

The original document from the Institut of Oriental Studies in Sarajevo was bumt down in 1992. đuring the agression on Bosnia-Herzegovina. Photocopies are in property of the autor.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.