Da li je postojalo samostalno osmansko bosansko krajište 1448-1463. godine?

Nenad Filipović

Sažetak

U ovom radu se preispituje postavka da je u Bosni postojalo osmansko vojno-administrativno samostalno krajište u razdoblju 1448-1463. godine. Tu je postavku prvi iznio Hazim Šabanović 1955. godine, da bi ju je ponovio u nizu publikacija objavljenih od 1957-1964. godine. Osim toga, Šabanović je emfatičnije podržao prijedlog Mihaila J. Dinića iz 1940. godine, prema kome Osmanlije nisu imali stalnih baza u Bosni prije 1448. godine. Dva glavna uporišta za svoje viđenje Šabanović je smatrao da je našao u povelji hercega Stjepana Vukčića-Kosače, izdatoj 19. VII 1453, i u zbirnom popisu Skopskog krajišta iz 1455. godine. U radu je preduzeta detaljna filološka i historijska kritička analiza svih dostupnih primarnih izvora za ovo pitanje. Utvrđeno je da nije postojalo vojno-administrativno samostalno osmansko krajište u Bosni, nego su osmanska uporišta u Bosni bila dio Skopskog krajišta. Takođe je pokazano da je bliže istini ono viđenje koje je stalna osmanska uporišta u Bosni smještalo u vrijeme dosta prije 1448. godine. Pitanje kada i kako je Kraljevina Bosna postala haračar Osmanske Države treba biti temeljno pretreseno.

-------------------------------------------------------

Did an administratively independent Ottoman War frontier exist in Bosnia (1448-1463)?

In this paper it is reexamined the claim that in Bosnia existed an Ottoman military-administrative independent war frontier province in the period 1448-1463. For the first time, the claim was formulated by Hazim Šabanović in 1955, while he repeated it in a series of his publications which were published in the interval 1957-1964. Besides, Šabanović emphatically concured with Mihailo J. Dinić’s proposal from 1940 according to which the Ottomans possessed no permanent strongholds in Bosnia proper before 1448. Two main arguments for his position Šabanović believed to have found in a charter issued by Herceg Stjepan Vukčić-Kosača on 19 July 1453 as well as in the summary register of the Skopje war frontier of 1455. In this paper it is undertaken a detailed philological-cumhistorical critical analysis of all known sources for the question. It is established that there was no any military-administrative independent war frontier in the Ottoman Bosnia in the period 1448-1463. Rather, the Ottoman strongholds in Bosnia in the given period belonged administratively and militarily to the war frontier province of Skoplje or Üsküp. Equally, it is demonstrated that the view how the earliest Ottoman strongholds in Bosnia predated a lot to 1448 is more sounder. The questions when and how Kingdom of Bosnia became the Ottoman tribute payer needs to be utterly reexamined once more.

Ključne riječi

Bosansko krajište; Skopsko krajište; herceg Stjepan Vukčić-Kosača; Skoplje; Hodidjed; objekatski genitiv; ‘Āşıqpāşā-zāde; gazije; akindžije; Bosnian war frontier; Skoplje war frontier; genetivus objectivus; gazi; akıncı

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.