Turska gramatika fra Andrije Glavadanovića (I)

Ekrem Čaušević

Sažetak

U ovome radu analiziran je jezik turske gramatike pohranjene u Samostanu Svetoga duha u Fojnici (BiH), u kodeksu zavedenom pod inventarnim brojem 14. Potječe iz prve polovine 19. st. i napisana je na latinskom jeziku. Autor joj je bosanski franjevac fra Andrija Glavadanović (Fojnica, 5. 10. 1804. - Fojnica, 31.7. 1877.). Među sačuvanim rukopisnim gramatikama bosanskih franjevaca koje su, s izuzetkom jedne, napisane latinicom i na latinskom jeziku, Glavadanovićeva se izdvaja po originalnim primjerima u kojima se susreću domaći toponimi (Bosna, Saraj/evo/, Travnik, Fojnica, /Kraljeva/ Sutjeska, Rama, Busovača, Jajce, Salakovica i dr.) i imena u ono doba znamenitih ličnosti iz vjerskog života bosanskih katolika (npr. biskup Sunjić). Po tome se može zaključiti da se radi o originalnom djelu. Jezična analiza turskog teksta Glavadanovićeve gramatike ograničena je u prvom dijelu ove studije na transkripciju, fonetiku, fonologiju i morfonologiju, dok će o morfologiji i sintaksi biti govora u njezinom nastavku. U globalu se može kazati da turski spomenute gramatike sadrži mnoge jezične karakteristike kako zapadnorumelijskog dijalekta, tako i istambulskog idioma 19. stoljeća, ali i karakteristike koje su zacijelo isključivo “bosanske”. Takve su pak najočitije na sintaktičkoj i leksičkoj razini. Po tome se turski jezik Glavadanovićeve gramatike može nazvati “miješanim”. O lingvističkim i ekstralingvističkim razlozima te pojave bit će govora u drugom dijelu studije.

----------------------------------------------------------------------- 

Die türkische Grammatik des Paters Andrija Glavadanović (I)

In diesem Beitrag wurde die Sprache der türkischen Grammatik analysiert, die im Kodex Nr. 14 im Kloster des Heiligen Geistes in Fojnica (Bosnien- Herzegowina) aufbewahrt ist. Die Grammatik stammt aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts und ist bis auf eine dieser Zeit in lateinischer Sprache verfasst. Der Autor der Grammatik ist ein bosnischer Franziskaner, der Pater Andrija Glavadanović (geb. am 5. 10. 1804 in Fojnica, gest. am 31. 07. 1877 in Fojnica). Diese Grammatik unterscheidet sich von anderen erhaltenen handschriftlichen Grammatiken der türkischen Sprache durch ihre originellen Beispiele in türkischer Sprache, in denen sowohl bosnische Toponimen (Bosna, Saraj/evo/, Travnik, Fojnica, /Kraljeva/ Sutjeska, Rama, Busovača, Jajce, Salakovica usw. als auch die Namen bekannter katholischer Geistlicher

anzutreffen sind. Daraus ist zu schlieBen, dass es sich um ein Originalwerk handelt. In diesem Beitrag wird die Transkription, Phonetik, Phonologie und Morphophnologie bearbeitet. Im nâchsten Beitrag wird die Morphologie und Syntax der Grammatiksprache analysiert. Die türkische Sprache des Andrija Glavadanović ist durch die Sprachbesonderheiten des westrumelischen Dialektes sovvie des Istanbuler Idioms des 19. Jahrhunderts gekennzeichnet. Ausserdem ist der EinfluG seiner Muttersprache (Bosnisch) auf die Syntax und Lexik sehr stark ausgeprâgt.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.