Ocjene i prikazi

POF Grupa autora

Sažetak

Esad Duraković, Muallaqe – Sedam zlatnih arabljanskih oda (Lejla Gazić)

Esad Duraković, Prolegomena za historiju književnosti orijentalno-islamskoga kruga (Dželila Babović)

Müberra Gürgendereli: Hasan Ziyā’ī Hayatı-Eserleri – Sanatı ve Divanı (Inceleme – Metin), (Fehim Nametak)

Historija osmanske države i civilizacije, priredio E. Ihsanoğlu, preveli: Kerima Filan, Enes Karić, Amina Šiljak-Jesenković (Salmir Kaplan)

Autobiografija Osman-age Temišvarskog – priredio, preveo s osmanskog turskog i obradio Ekrem Čaušević (Azra Abadžić-Nevaey)

Halil İnalcik, Şāir ve Patron (Alena Ćatović)

Eski Türk Edebiyatı el Kitabı, Mustafa İsen, Muhsin Macit, Osman Horata, Filiz Kılıç, İ. Hakkı Aksoyak (Alena Ćatović)

Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu: Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, Svezak trinaesti. Obradio Haso Popara. (Lejla Gazić)

Faruk Dizdarević, Gajret u Priboju (Olga Zirojević)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.