Geografsko-statistički opis Bosanskog pašaluka iz treće decenije 17. vijeka

Nedim Zahirović

Sažetak

Ovaj članak bavi se radom Franje Račkog koji je objavljen u Starinama, sv. 14, Zagreb, 1882, str. 173-195. Rački je objavio rukopis koji je bio u posjedu bivše Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Rukopis je ustvari izvještaj o mreži utvrda i naselja u osmanskoj Bosni. Dugo vremena rukopis je ranije bio identificiran kao venecijanski izvor i smatran je kao opis osmanske Bosne. Na osnovu izvještaja venecijanskih zvaničnika s područja Zadra i Splita, koji su publikovali mađarski historičari Mircse János i Óvári Lipót, ustanovljeno je da je ovaj izvještaj djelo osmanskih zvaničnika u Bosni koji su bili venecijanski doušnici.

--------------------------------------------------------------------------------------

Geographical and statistical description of the Bosnian Pashaluk in the third decade of the 17th century

This article deals with a work by Franjo Rački, which was published in Starine, vol. 14, Zagreb, 1882, pp. 173-195. In this work Rački published a manuscript that was in the possession of the former Yugoslav Academy of Science and the Arts in Zagreb. The manuscript is in fact an account of the network of fortresses and settlements in Ottoman Bosnia, and has long since been identified as a Venetian source and regarded as a description of Ottoman Bosnia. On the basis of reports by Venetian officials in the Zadar and Split area, published by Hungarian historians Mircse János and Óváry Lipót, it has been ascertained that this account was produced by Ottoman officials in Bosnia who were acting as informers to the Venetians

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.