Ko je al-Muhāğir ad-Dāġistānī, prepisivač Mushafa Fadil-paše Šerifovića?

Haso Popara

Sažetak

O Mushafu Fadil-paše Šerifovića koji se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu čuva pod br. R 12 i koji je 2002. godine u fototipskom izdanju u 5000 primjeraka umnožen u štampariji Yıldız u Istanbulu, do sada je pisalo više istraživača naše kulturne baštine, ali niko od njih nije utvrdio ime kaligrafa al-Muhāğira ad-Dāġistānīja, koji je prepis završio 1265/1849. godine. Na osnovu dostupnih izvora i literature, bilješki prepisivača u rukopisu Mushafa i idžazeta koji je  1269/1853. godine Fadil-paši Šerifoviću dao šejh nakšibendijskog reda aš-šayḫ Yāsīn aš-Širwānī ad-Dāġistānī, sa sigurnošću se može tvrditi da je prepisivač Mushafa Fadil-paše Šerifovića Aḥmad ibn Muḥammad al-Muhāğir ad-Dāġistānī al-Makkī, koji vodi porijeklo od Muhammedova unuka Huseina. On je i pisac djela Mubayyin ādāb tilāwa al-Qur’ān, čiji se autograf čuva u biblioteci al-Asad (ranije Dār al-kutub aẓ-Ẓāhiriyya) u Damasku pod br. 6136. Djelo je završio 20. redžeba 1287. (16. 10. 1870.) godine u Mekki, gdje je bio stalno nastanjen i među stanovnicima Mekke poznat pod nadimkom al-Muhāğir ad-Dāġistānī, a posvetio ga je osmanskom sultanu Abdulazizu (vl. 1861.-1876.).

Iz originala Fadil-pašina idžazeta se vidi da je ovaj al-Muhāğir ad-Dāġistānī bio učitelj Fadil-pašina učitelja aš-šayḫ Yāsīna aš-Širvānīja i da je bio šejh nakšibendijskog reda u Mekki, a da je njegov učitelj bio aš-šayḫ ‘Abdulḥamīd aš-Širwānī, koji je napisao više djela na arapskom jeziku.

Iako nema podataka o mjestu prepisa Mushafa Fadil-paše Šerifovića, moglo bi se pretpostaviti, sudeći po mjestu stalnog boravka prepisivača al-Muhāğira ad-Dāġistānīja, kako bi to mogla biti Mekka.

----------------------------------------------------------------------------------

Who is al-Muhāğir ad-Dāġistānī, the copyist of mushaf of Fadil-pasha Šerifović?

By now many researchers of our cultural heritage have written about the Mushaf of Fadil-pasha Šerifović, which is being kept in Gazi Husrev-bey’s library in Sarajevo under the no. Ms. 12 and which was reproduced in phototypic edition in 5000 copies in the printing-house Yıldız in Istanbul, in 2002, but none of them has determined the name of the caligrapher al-Muhāğir ad-Dāġistānī, who completed his copy in 1265/1849. godine. Based on the available sources and literature, notes of the copyist in the manuscript of Mushaf and iğāza which was given in 269/1853 to Fadil-pasha Šerifović by shaikh of nakshibandi sufi order aš-šayḫ Yāsīn aš-Širwānī ad-Dāġistānī, it can be claimed with certainty that the copyist of Mushaf of Fadil-pasha Šerifović was Aḥmad ibn Muḥammad al-Muhāğir ad-Dāġistānī al-Makkī, who is a descendant of Prophet Muhammad's grandson Husain. He is the writer of the work Mubayyin ādāb tilāwa al-Qur’ān, whose autograph is being held in the library al-Asad (former Dār al-kutub aẓ-Ẓāhiriyya) in Damascus under the no. 6136. The copy was finished on 20th rağab 1287 (16th

October 1870) in Makka, where he was a permanent resident. Among the inhabitants of Makka he was known under the nickname al-Muhāğir ad-Dāġistānī. He dedicated his work to the Ottoman sultan Abdulaziz (ruled 1861-1876).

From the original of Fadil-pasha’s iğāza it can be seen that this al-Muhāğir ad-Dāġistānī was the teacher of Fadil-pasha’s teacher aš-šayḫ Yāsīn aš-Širwānī and that he was the shaikh of nakshibandi order in Makka, and that his teacher was aš-šayḫ ‘Abdulḥamīd aš-Širwānī, who wrote numerous works in Arabic.

Although there is no information on the place of the copying of Mushaf of Fadil-pasha Šerifović, it can be suggested, according to the place of residence of the copyist al-Muhāğir ad-Dāġistānī, that it could be Makka.

Ključne riječi

Mushaf; Fadil-paša Šerifović; al-Muhāğir ad-Dāġistānī; kaligraf; vakif; Sarajevo; Gazi Husrev-begova biblioteka; Fadil-pasha Šerifović; copyist; endower/vaqif; Gazi Husrev-bey’s library

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.