Fenomen palestinskog postkolonijalnog romana i novele u arapskoj književnosti

Dženita Karić

Sažetak

U ovom radu nastoji se ispitati primjenjivost postkolonijalne teorije na odabrani korpus iz savremene palestinske književnosti. U tom procesu palestinska književnost se smješta u širi okvir moderne arapske književnosti, te se posebno ukazuje na vremenske prelomnice u razvoju arapske postkolonijalne književnosti, odnosno godine 1948. i 1967. Rad se naposljetku bavi specifičnošću palestinskog postkolonijalnog romana u arapskoj književnosti, te ističe njen umjetnički potencijal i otvorenost različitim kritičkim pristupima.

----------------------------------------------------------------- 

The phenomenon of Palestinian postcolonial novel and short novel in Arabic literature

In this paper the focus is on the validity of the application of the postcolonial theory onto the chosen corpus from the modern Palestinian literature. In that process, Palestinian literature is being placed into the larger framework of the modern Arabic literature, and the special emphasis is put on the turning points in the development of the Arabic postcolonial literature, that is on the years 1948 and 1967. The paper finally deals with the specific character of Palestinian postcolonial novel in the Arabic literature, and pinpoints its artistic potential and openness to the diverse critical approaches.

Ključne riječi

arapska književnost; postkolonijalizam; palestinski roman; novela; Arabic literature; postcolonialism; Palestinian novel; short novel

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.